Toto je znění obchodních podmínek platných od 1.1.2014, které vycházejí ze všeobecných právních předpisů ČR a EU, zejména z aktuálního znění občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 

1. Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cubbadesign.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Informace o prodávajícím

 

Dimension advertising s.r.o.
Nad Rokoskou 2361/2a
Libeň, 182 00 Praha 8
Česká Republika
IČ: 07701080
DIČ:CZ07701080

 

C 305805 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 115-8476250247/0100
info@cubbadesign.com

 

Tel: +420 723 370 872‬
dat. schran.: f5tqscd

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Objednávku lze zaslat mailem, sdělit telefonicky nebo vytvořit prostřednictvím internetového obchodu přes registrační účet (podmínky registrace umožňují její zrušení dle odst. 6), či bez registrace. Taková objednávka je závazná a jejím odesláním kupující souhlasí s pravidly obchodu včetně dodacích a platebních podmínek, reklamačního řádu a ustanoveních o ochraně osobních údajů.

 

Podmínkou platnosti internetové objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

 

Na zákazníkem vyplněnou a odeslanou objednávku pošle prodávající automatické potvrzení o doručení objednávky formou e-mailu. Pokud se tak nestane, pravděpodobně nebyla objednávka uložena. V takovém případě nás laskavě kontaktujte.

 

Po obdržení objednávky dojde k ověření dostupnosti zboží a zákazník je kontaktován (e-mailem nebo telefonicky) k potvrzení závazné objednávky. Zákazník i provozovatel mohou bez udání důvodu nepotvrdit objednávku zboží před jejím konečným potvrzením, ze strany prodávajícího je to zejména z důvodu, že zboží je dlouhodobě nedostupné. O stavu objednávky je zákazník informován a případně je dohodnut další postup.

 

3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY MALOOBCHODNÍ PRODEJ

 

Ceny v internetových obchodech www.cubbadesign.com  jsou uvedeny včetně 21% DPH a pokud není stanoveno jinak, nezahrnují poštovné.

 

Úhradu ceny zboží provede kupující převodem na účet č. 115-8476250247/0100, variabilním symbolem je číslo objednávky kupujícího. Pokud částka nebude do 7 pracovních dnů připsána na účet, bude objednávka zrušena.

 

Zboží zasílá prodávající vybranou dopravní službou do 3–5 pracovních dnů od obdržení platby, prodávající si vyhrazuje právo delší lhůty ve zvláštních případech, o kterých bude kupujícího informovat e-mailem.

 

Poštovné PPL: Zdarma

 

Výše uvedené ceny dopravy se vztahují pouze na zásilky na území České republiky. Dopravné za hranice České republiky je kalkulováno pro každou zásilku individuálně podle váhy balíku a vzdálenosti přepravy. Pokud chcete znát hodnotu takového poštovného předem, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@cubbadesign.com  a my ho pro Vás rádi vypočítáme.

 

V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol, nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Při převzetí poškozené zásilky prodávající za její reklamaci u přepravce nepřebírá zodpovědnost a neodpovídá ani za případné poškození jejího obsahu.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.

 

Kupující musí o vrácení zboží předem prodávajícího informovat písemně (e-mailem či průvodním dopisem). Nepoškozené zboží v kompletním stavu bez známek užívání nebo opotřebení je kupující povinen zaslat zpět spolu s uvedením čísla objednávky a čísla účtu. Náklady za dopravu zpět hradí kupující, prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

V případě nesplnění podmínek pro v odstoupení od smlouvy je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

V případě opakovaných vracení zboží jedním kupujícím si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu po předchozím písemném upozornění další zboží nezasílat.

 

5. ZÁRUKA

 

Záruční doba je 24 měsíců. Reklamaci posuzuje pracovník servisního oddělení a řeší ji standardním postupem daným platnými zákony. Záruka se vztahuje na správnou funkci výrobku a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zásahem, vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení), nedodržením pravidel bezpečného zacházení a zásady správného používání.

 

Reklamované zboží s popisem závady kupující zašle na adresu prodávajícího spolu s dokladem o nákupu (účtenka nebo záruční list). Prodávající si vyhrazuje možnost odmítnout převzetí zásilky zaslané na dobírku. Reklamaci prodávající vyřídí v zákonné lhůtě.
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy na www.coi.cz.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů (zrušení registrace), vymazání je provedeno na základě písemné žádosti kupujícího (e-mailem či dopisem na adresu prodávajícího).

 

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení společnosti zajišťující doručení a platební styk, a to pouze za účelem nutným k vyřízení objednávky kupujícího. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za účelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o kupujícím a o jeho objednávkách jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám, mohou být využity pro vlastní marketingové aktivity prodávajícího.

 

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci webu cubbadesign.com. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Cookies neshromažďují a neobsahují žádné osobní údaje a informace, které Vás mohou identifikovat. Při první návštěvě naší webové stránky můžete odsouhlasit povolení cookies. Pokud povolíte používání cookies, klikněte na „Rozumím “ na dolní straně úvodní informační lišty. Nastavení bude uloženo pro Vaši příští návštěvu. Cookies můžete také zcela odstranit nebo zakázat v nastavení ve Vašem prohlížeči. Instrukce jsou umístěny v nápovědě Vašeho prohlížeče. V případě, že cookies budou zcela odmítnuty, některé funkce na našich webových stránkách nemusí plně fungovat.

 

7. REKLAMNÍ COOKIES

 

Prostředníctvím našich webových služeb mohou být ve vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na níže uvedené adrese: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.